Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn er ter bescherming van de rechten en plichten van de huurder en onszelf (Chalets in Friesland). Geen ingewikkelde juridische taal, maar gewoon duidelijk en helder. Neemt u alstublieft even een paar minuten de tijd om onderstaande punten te lezen, zodat u weet wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten…

De huurovereenkomst

Iedere boekingsopdracht wordt door Chalets in Friesland per e-mail bevestigd middels een reserveringsbevestiging. Bij reservering voldoet u 50% van de huursom (genaamd Betaling A). Het restant voldoet u uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de huurperiode (genaamd Betaling B). Bij boekingen binnen 14 dagen voor aankomst rekenen wij het hele bedrag in één keer. Bij niet tijdige betaling van Betaling A of van Betaling B is Chalets in Friesland gerechtigd de overeenkomst te annuleren en het object verder te verhuren.

Annuleringsvoorwaarden

Niemand wil het, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat u uw reis naar Friesland niet kunt aanvaarden. U heeft het recht uw verblijf tot 2 weken voor aankomst te annuleren. In dit geval ontvangt u van ons het door betaalde bedrag retour. Wanneer uw verblijf binnen 2 weken plaatsvindt bent u verplicht tot 100% betaling van de volledige contractueel overeengekomen huursom. Aan te raden is om u goed te verzekeren tegen een annulering van uw boeking.

Aansprakelijkheid

Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw medebewoners veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de eigenaar van het object. Tessels Onderdak is bij voorbaat gerechtigd namens de eigenaar, de huurder óók na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de in het huurcontract genoemde huurder.

Bewoning van het object met meer personen dan in het huurcontract is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van Tessels Onderdak. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven zonder recht op schadevergoeding.

Helaas zijn onze ervaringen met jongeren (in groep) in het verleden niet al te best geweest. Vandaar dat wij op vraag van onze eigenaren niet verhuren aan personen onder de 25 jaar.

Het alleen laten van huisdieren in de accommodatie is ten strengste verboden.

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor drukfouten, wijziging in prijzen en verhuurcondities en alle andere omstandigheden waarop van de zijde van Tessels Onderdak geen invloed kan worden uitgeoefend.